Wie pani, zacząłem jako młody człowiek po studiach, najpiękniejsze lata wtedy są, nie? Także jaki ten komunizm był, taki był, ale chciałoby się powiedzieć „komuno, wróć!”, bo się tęskni za byłymi latami (śmieje się). I choćby teraz było znacznie lepiej, to człowiek by tę starość oddał za te młode lata. Ale niestety, wszystko mija, „pantarei” – powiedział Heraklit, bodajże. Także to wszystko przeminęło. A ciekawych rzeczy była cała masa. Głównie politycznych, tam nie tylko politycznych, tę fabrykę naszą nazywano, no, fabryką, jak to nazywali ją? Czerwona Fabryka, no. Była jednoznacznie z tym poprzednim ustrojem związana, już sama nazwa wskazywała.

Leave a Reply

Menu